Tuesday, December 11, 2012

ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ...!? ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಿರಾ...?

ಇವು ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಸ್ನೇಹಿತ ಓಂಕಾರ, ನಂದನ್ ಕುಮಾರ್ ಜತೆಗೂಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರಗಳು.